Programul National pentru Dezvoltare Rurala - PNDR

 

AXA 1- Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

 

1.1. Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul
Uman

1.1.1. Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte

1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri

1.2. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze
Inovatia

1.2.1. Modernizarea exploatatiilor agricole

1.2.2. Imbunatatirea valorii economice a padurii

1.2.3. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

1.2.5. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii

1.4. Masuri de tranzitie pentru Romania

1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

1.4.2. Infiintarea grupurilor de producatori

1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori

 

AXA 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural

 

2.1. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole

2.1.1. Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata

2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana

2.1.4. Plati de Agro-mediu

2.2. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere

2.2.1. Prima impadurire a terenurilor agricole

 

AXA 3: Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

 

3.1. Masuri privind diversificarea economiei rurale

3.1.2. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi

3.1.3. Incurajarea activitatilor turistice

3.2. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale

3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

 

AXA 4: Axa LEADER

 

4.1. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

4.1.1. Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

4.1.2. Imbunatatirea mediului si spatiului rural

4.1.3. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale

4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare

4.3.1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locală, dobandirea de competente si animarea teritoriului

4.3.1.1 Constructie parteneriate public-private

4.3.1.2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului

 

 

 

 

 

 


 

 

Parteneri :

 

Contact: office@doriongroup.ro

0723.7200.43
Bucuresti / Ilfov